Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
Nghiệp vụ văn phòng - điều phối 4 TP. Hồ Chí Minh 31/10/2022
Nhân viên hành chính - văn phòng 5 TP. Hồ Chí Minh 30/10/2022
Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 3 TP. Hồ Chí Minh 01/10/2022
Nhân viên tư vấn - viết hồ sơ môi trường 4 TP. Hồ Chí Minh 08/09/2022
Nghiệp vụ văn phòng _ điều phối 4 TP. Hồ Chí Minh 09/09/2022