Tiền Giang: Xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022!

Thứ 3, 20/12/2022, 08:52 GMT+7

Sáng ngày 16/12, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tổ chức họp xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022. Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

Nông thôn mới

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tổ chức thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của 03 xã NTM: An Thới Trung (huyện Cái Bè), Tân Hòa Đông, Tân Lập 1 (huyện Tân Phước); 03 xã NTM nâng cao: Bình Nhì, Thành Công (huyện Gò Công Tây), Tân Phú (thị xã Cai Lậy) và xã Tân Mỹ Chánh (thành phố Mỹ Tho) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Kết quả thực hiện các tiêu chí của các xã tính đến thời điểm thẩm định đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, 04/04 quy định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu được ban hành kèm theo quy định tại Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh đã được các sở, ngành tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá đạt chuẩn theo quy định; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đáp ứng yêu cầu theo quy định; các xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đóng góp một số nội dung còn tồn tại, hạn chế và các địa phương đã giải trình các ý kiến của người dân địa phương phản ánh đối với kết quả xây dựng NTM tại các xã được thẩm định. Đồng thời, Hội đồng thẩm định tiến hành lấy phiếu ý kiến thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022. Kết quả, 100% số phiếu thống nhất đề xuất.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc thẩm định kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Quá trình khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã tuân thủ các quy định hiện hành, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt, đi vào thực chất để duy trì, bảo đảm chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo quy định. Giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành rà soát kỹ hồ sơ, từng tiêu chí và sớm hoàn chỉnh hồ sơ xét, công nhận trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận...

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Tiền Giang

Ý kiến bạn đọc