Thừa Thiên Huế, bố trí hơn 3.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023

Thứ 2, 06/02/2023, 06:41 GMT+7

Năm 2023, Thừa Thiên Huế bố trí khoảng hơn 3.662 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở tỉnh. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được bố trí khoảng 3.044 tỷ đồng.

nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng hơn 340 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 277 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, huyện Phong Điền hoàn thành hồ sơ trình Trung ương thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới và TP. Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với cấp xã, có ít nhất thêm 6 xã ở tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Những xã còn lại được tập trung rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,3 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo lịch trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó, ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Đối với các thôn bản, có ít nhất 9 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 40% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn ở huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới...

Thừa Thiên Huế cũng đặt mục tiêu tỷ lệ hộ dân ở tỉnh được sử dụng nước sạch năm 2023 đạt 98%, khu vực nông thôn đạt 95%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 toàn tỉnh giảm còn 1,0 - 1,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 5% trở lên ...

Nguồn: Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 

Ý kiến bạn đọc