Tây Ninh đưa ra lộ trình giảm 25% tổng lượng phát thải khí nhà kính

Thứ 4, 15/06/2022, 13:44 GMT+7

Tây Ninh đưa ra lộ trình giảm 25% tổng lượng phát thải khí nhà kính. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu: đến năm 2030 giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, phấn đấu đến năm 2050 giảm 25%.

2 giai đoạn ứng phó với biến đổi khí hậu

Tỉnh Tây Ninh phân kỳ 2 giai đoạn trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 1 từ nay đến 2030, giai đoạn 2: 2031- 2050.

Trong đó, giai đoạn 2022-2030, tỉnh Tây Ninh xác định sẽ tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai có độ tin cậy cao, đánh giá được các nguy cơ thiên tai để có giải pháp phòng ngừa kịp thời. Đồng thời, lồng ghép phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030, trên 80% cộng đồng dân cư và 100% công chức, viên chức nhà nước hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu.

Chủ động phương án, điều kiện phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực- nhất là những vùng dễ bị tác động của thiên tai. Nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống hạ tầng, công trình thuỷ lợi, kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư trước tác động của biến đổi khí hậu.

Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường. Phát huy và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng năng lượng mới và tái tạo. Đưa giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ở giai đoạn 2, tỉnh Tây Ninh xác định là chủ động trong công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Lồng ghép phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực.

Theo đó, Tây Ninh phấn đấu: 100% cán bộ, công chức được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; trên 80% người dân được nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu.

Giai đoạn này, tỉnh đẩy mạnh sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng mới, sử dụng công nghệ mới để sản xuất năng lượng tái tạo. Đưa giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quyết tâm giảm 25% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, trên cơ sở chủ động công tác điều tra, kiểm kê, và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ ngành và các tổ chức, đối tác quốc tế.

phát thải khí nhà kính

Ảnh minh họa

Giải pháp cụ thể

Để hoàn thành các mục tiêu trên, trong kế hoạch hành động, tỉnh Tây Ninh đưa ra nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Tây Ninh tập trung bảo vệ, phục hồi tài nguyên nước, từ nay đến năm 2030 ngăn chặn được tình trạng suy giảm, suy thoái tài nguyên nước; quản lý hiệu quả tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước của các ngành, cải thiện chất lượng môi trường và phòng, chống thiên tai do nước gây ra phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân….

Xây dựng hệ thống công trình thuỷ lợi, nâng cấp sửa chữa hồ đập, hệ thống kênh tưới, tiêu trước, trong và sau mùa mưa bão để bảo đảm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và các dịch vụ khác, đồng thời bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời trong mùa mưa bão, hạn chế ngập lụt…

Với lĩnh vực tài nguyên đất và tài nguyên khoáng sản, tỉnh sẽ khai thác hợp lý, hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng, đất bồi ven sông cho phát triển rừng, phát triển cây xanh ở đô thị và khu công nghiệp; quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Thúc đẩy, khuyến khích phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, bảo đảm quỹ đất cho phát triển các khu xử lý, tái chế chất thải. Lựa chọn công nghệ tiên tiến trong thu hút dự án có sử dụng đất với các khu vực nhạy cảm về môi trường.

Cùng đó, tăng cường các giải pháp cải tạo, bảo vệ môi trường đất, nước và đa dạng sinh học, đặc biệt đối với đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hoá; ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hoá đất, ô nhiễm đất. Quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên khoáng sản sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm phòng, chống sạt lở, sụt lún và suy thoái nước ngầm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, tỉnh thực hiện chuyển dịch mùa vụ kết hợp với thay đổi giống cây trồng để tránh khô hạn. Tăng cường xây dựng, cải tạo các công trình trữ nước để phục vụ tưới chống hạn vào mùa khô.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ TN&MT

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật