Tập huấn bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới!

Thứ 2, 21/11/2022, 07:48 GMT+7

Ngày 14/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về chủ đề “Bảo vệ môi trường theo nguyên lý tuần hoàn góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Nông thôn mới

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho hội viên, phụ nữ và người dân trong việc thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải (phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa...) theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung  xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu...

Trong những năm qua, nhận thức được vai trò và trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững: tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát hành tài liệu, xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường; tổ chức mit tinh, các sự kiện truyền thông, giao lưu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương các tập thể, cá nhân phụ nữ làm tốt công tác bảo vệ môi trường…

Đặc biệt, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" do Hội phát động với các tiêu chí hướng tới cấp hộ gia đình và trực tiếp góp phần thực hiện góp phần tiêu chí về môi trường đã được Ban Chỉ đạo Trung ương đưa vào nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 tạo cơ chế tốt để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT 

Ý kiến bạn đọc