Sử dụng trầm tích biển trong thành phần bê tông tự lèn

Thứ 4, 07/12/2022, 08:09 GMT+7

Tìm một giải pháp để xử lý các trầm tích biển nạo vét này là một thách thức đối với các nhà quản lý. Bài viết nghiên cứu các ứng dụng trầm tích đã qua xử lý trong bê tông tự lèn, bằng cách thay thế đến 20% tổng khối lượng cốt liệu bằng trầm tích biển đã qua xử lý.

trầm tích biển trog thành phần bê tông tự lèn

Hàng năm, một khối lượng lớn trầm tích biển được nạo vét định kỳ trên toàn Thế giới để duy trì các hoạt động thương mại của bến cảng. Cho đến gần đây, trầm tích được coi là chất thải của quá trình nạo vét và là mối bận tâm lớn của các nhà quản lý bến cảng. Tìm một giải pháp để xử lý các trầm tích biển nạo vét này là một thách thức đối với các nhà quản lý. 

Bài viết nghiên cứu các ứng dụng trầm tích đã qua xử lý trong bê tông tự lèn, bằng cách thay thế đến 20% tổng khối lượng cốt liệu bằng trầm tích biển đã qua xử lý. Tính công tác của bê tông có chứa trầm tích biển có thể so sánh với bê tông tự lèn đối chứng với điều kiện hàm lượng xi măng được bổ sung. Cường độ nén của các mẫu bê tông có chứa trầm tích giảm đáng kể, gần như tuyến tính với lượng trầm tích thay thế, giảm tới gần 40% so với bê tông đối chứng. Nghiên cứu này đã dẫn đến khả năng sử dụng trầm tích làm cốt liệu thay thế cho sản xuất bê tông. Tiềm năng sử dụng các chất thải này có thể giúp sản xuất bê tông tự lèn và giảm lượng chất thải đổ vào các bãi chôn lấp và cũng có thể là một lợi ích lớn cho công tác quản lý cảng biển.

Các vật liệu có nguồn gốc từ việc xói mòn đá và đất được vận chuyển dưới tác dụng của các hiện tượng tự nhiên như gió, sóng hoặc một hoạt động của con người và được bồi, lắng đọng dưới dạng các trầm tích biển trong các cảng, sông, cửa sông và đường bờ, làm biến đổi hình thái của dòng chảy. Việc tích tụ dần trầm tích ở các đáy các cảng biển cản trở hoạt động hàng hải của các cảng và gây mất cân bằng hóa lý của dòng nước tại các cảng. 

Chính vì vậy, hoạt động nạo vét, khơi thông luồng là một hoạt động thường xuyên và cần thiết để tái tạo lại dòng chảy, tái tạo môi trường tự nhiên và đảm bảo việc hoạt động thương mại bình thường của các cảng. Tại Pháp, việc duy tu bảo trì hoạt động của 6.500 km đường bờ cần thiết phải nạo vét khoảng 50 triệu m3 trầm tích biển hàng năm. Từ hơn 10 năm nay, các trầm tích biển này được coi như một rác thải và trở thành một nguồn vật liệu cung cấp cho ngành Xây dựng.

Nguồn: Ximang.vn

Ý kiến bạn đọc