Quảng Ngãi: Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

Thứ 5, 03/11/2022, 04:20 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1139/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.

nông thôn mới

Ảnh minh họa

Bộ tiêu chí trên áp dụng thực hiện đối với các thôn trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm 10 tiêu chí: Giao thông (đường trục thôn, liên thôn; đường ngõ, xóm); điện; vườn, nhà ở hộ gia đình (vườn hộ gia đình, tường rào, cổng ngõ, nhà ở và công trình phụ trợ); nhà văn hóa, khu thể thao (nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn); thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; văn hóa, giáo dục, y tế; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị, an ninh, trật tự xã hội; ý thức công dân.

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 toàn tỉnh có 07/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ở cấp xã có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 53/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 08/53 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quyết định trên.

Các sở, ban ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các tiêu chí; tổ chức đánh giá, thẩm tra và xem xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Ý kiến bạn đọc