Quảng Bình: Tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng!

Thứ 2, 24/10/2022, 04:02 GMT+7

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 14 nhà máy sản xuất gạch bê tông - vật liệu xây không nung, quy mô công suất từ 5 - 30 triệu viên QTC/năm, tổng công suất của các nhà máy trên 180 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm cơ bản đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

gạch không nung

Sản phẩm của các nhà máy đã thực hiện thủ tục theo quy định trước khi cung cấp ra thị trường. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số cơ sở sản xuất gạch bê tông có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chất lượng chưa đảm bảo và những sản phẩm này không được Sở Xây dựng đưa vào công bố giá vật liệu hàng tháng, hàng quý.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành và địa phương, hiện nay, phần lớn các công trình đã sử dụng vật liệu xây không nung theo tỷ lệ quy định, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn tình trạng một số công trình, dự án sử dụng gạch bê tông không đúng tỷ lệ theo quy định. 

Để triển khai thực hiện đúng quy định, ngày 18/10/2022, Sở Xây dựng đã có Công văn số 2608/SXD-QLN về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới quan tâm chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể: Trong quá trình triển khai công trình, dự án có sử dụng vật liệu xây cần chỉ đạo đơn vị tư vấn, đơn vị liên quan sử dụng vật liệu xây không nung theo đúng tỷ lệ đã được quy định; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng vật liệu xây không nung không đúng tỷ lệ và sử dụng sản phẩm không đạt chất lượng theo yêu cầu.

Nguồn: Ximang.vn

Ý kiến bạn đọc