Phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường

Thứ 6, 07/01/2022, 16:33 GMT+7

Để thực hiện mục tiêu phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, Bộ TN&MT chú trọng vào 3 nội dung lớn. Đó là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin.

100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng

Theo Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến đến năm 2025, 100% hồ sơ công việc tại Bộ Tài ngu   yên và Môi trường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc.

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, đến năm 2025, 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bộ TN&MT đặt ra chỉ tiêu: 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; 70% cuộc họp trên môi trường trực tuyến, 95% cuộc họp sử dụng tài liệu điện tử thay thế cho tài liệu giấy; 80% cơ quan nhà nước thuộc Bộ tham gia cung cấp dữ liệu mở, dưới định dạng máy có khả năng đọc; 50% hoạt động kiểm tra của Bộ được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

- Xây dựng được nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung của Bộ, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

- 70% nội dung chương trình đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương được thực hiện trực tuyến.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

Ảnh minh họa

Hướng đến mục tiêu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp là một trọng tâm trong phát triển chính phủ số ngành TN&MT. Theo đó, mục tiêu đến 2025, Bộ TN&MT cắt giảm 20% thủ tục hành chính được cắt giảm, cung cấp 95% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; tích hợp 95% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ TN&MT sẽ thiết kế, thiết kế lại 100% dịch vụ công trực tuyến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng; mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; Tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung 4 cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước.

Bảo đảm an toàn thông tin

Trong bối cảnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu thì việc bảo đảm an toàn thông tin là một yêu cầu cấp bách. Đến năm 2025, Bộ TN&MT đặt mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% máy chủ, máy trạm của Bộ được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; 100% hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC) của Bộ TN&MT sẽ được xây dựng với các công nghệ tiên tiến, bảo đảm giám sát tập trung 24/7 với khả năng mở rộng, phòng chống chủ động các cuộc tấn công mạng, cảnh báo kịp thời các hoạt động mạng bất thường, cảnh báo xâm nhập bởi mã độc, rà soát và cảnh báo các lỗ hổng bảo mật, hỗ trợ xử lý các sự cố nghiêm trọng từ xa, tự động tổng hợp báo cáo về hiện trạng bảo mật và các cuộc tấn công mạng vào hệ thống.

Đến năm 2025, 100% các đơn vị trực thuộc Bộ có bộ phận chuyên trách/cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Tài nguyên và Môi trường được đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ về bảo đảm an toàn thông tin. - Định kỳ hàng năm tổ chức các chương trình diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng và ứng cứu sự cố cho các hệ thống thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ TN&MT

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật