Nghệ An giám sát chặt việc quản lý chất thải nguy hại!

Thứ 2, 06/02/2023, 01:38 GMT+7

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh tại Quyết định 02/2023/QĐ-UBND.

Cụ thể, về thời gian vận chuyển chất thải: Tỉnh Nghệ An quy định, tại địa bàn thành phố Vinh, đối với chất thải nguy hại xe vận chuyển chất thải được phép hoạt động từ 22 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau; các chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, các tuyến đường hạn chế thời gian lưu thông thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và các quy định khác của pháp luật.

Ở địa bàn các huyện, thị xã, thời gian được phép hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại ở là từ 21 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau; chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý từ 08 giờ đến 16 giờ và từ 21 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh đều được phép hoạt động vận chuyển chất thải trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật. Còn với địa bàn các huyện, thị xã, các tuyến đường được vận chuyển chất thải bao gồm: Tuyến đường trong khu vực đô thị (đường đô thị) và đường ngoài khu vực đô thị (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng… nằm ngoài khu vực đô thị), trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật.

Nghệ An giám sát chặt việc quản lý chất thải nguy hại!

Ảnh: Khu vực lưu Chất thải nguy hại 

Tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ nguồn thải là cơ quan chịu trách nhiệm khai báo, quản lý và tổ chức việc vận chuyển chất thải theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị vận chuyển phải chấp hành các quy định của pháp luật khi vận chuyển chất thải trên các tuyến đường; thực hiện các quy định của Pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quản lý, sử dụng các phương tiện vận chuyển chất thải đúng lộ trình và thời gian vận chuyển theo quy định của pháp luật; có phương án khắc phục sự cố và chịu trách nhiệm trong quá trình vận chuyển chất thải theo quy định; lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển chất thải phải cung cấp tài khoản cho Sở Giao thông Vận tải.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý, giám sát và xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp nhận và cung cấp dữ liệu hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải thông qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, giám sát trong quá trình vận chuyển.

Riêng đối với các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải cung cấp tài khoản cho Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên & Môi trường giám sát, quản lý.

UBND cấp huyện tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển chất thải thuộc địa bàn theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển chất thải thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. UBND cấp xã phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các chủ nguồn thải, đơn vị vận chuyển trong việc vận chuyển chất thải trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra việc chấp hành về vận chuyển chất thải đối với hộ gia đình, cá nhân và đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký môi trường trên địa bàn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Ý kiến bạn đọc