Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Thứ 2, 17/02/2020, 08:03 GMT+7

Xem thêm:


TT_25_2019_-_HUONG_DAN_NGHI_DINH_40

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường lần đầu tiên được đề cập đến tại Điều 37, thông tư số 25/2019/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Cấu trúc của hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: tích hợp nhiều báo cáo môi trường định kỳ

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải

2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải

3. Về quản lý chất thải rắn

4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT

2. Đối với chủ xử lý

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Mẫu hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020:


*Cập nhật hướng dẫn và áp dụng thông tư 25/2019/TT-BTNMT tại Doanh nghiệp, cũng như với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ được Môi Trường Á Châu đưa cụ thể trong bản tin tiếp theo.

Mọi thắc mắc, góp ý và cần hỗ trợ tư vấn pháp luật môi trường, Quý vị vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 50 (909 vnđ/phút) hoặc gửi về email: info@moitruongachau.com - website: www.moitruongachau.com.

- Môi Trường Á Châu -

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật