Video

Hướng dẫn các quy định về Giấy phép môi trường | Môi Trường Á Châu

Thứ 3, 08/03/2022, 17:45 GMT+7
Căn cứ theo Luật BVMT 72/2020/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 và sau đó là Nghị định 08/2022/NĐ-CP cùng Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/1/2022 - quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Giấy phép môi trường là một trong các hồ sơ mới, nhằm hỗ trợ Quý Khách những thông tin sớm nhất, trong phạm vi video này: Môi trường Á Châu xin chia sẻ các quy định căn bản về Giấy phép môi trường.

tin nổi bật