Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2

Thứ 4, 18/05/2022, 15:23 GMT+7

UBND tỉnh Lào Cai vừa chính thức thông báo về việc tổ chức Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 – năm 2022.

Theo đó, Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai tập trung 5 lĩnh vực chính như: Quản lý và bảo vệ môi trường (Quản lý, xử lý chất thải; Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên; Bảo tồn đa dạng sinh học; Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường); Giáo dục, đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường; Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào bảo vệ môi trường; Triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối tượng xét tặng hướng đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2022.

Nét mới của Giải thưởng được xem xét trên cơ sở các kết quả cụ thể về thành tích bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng gửi hồ sơ tham gia và sô lượng Giải thưởng cụ thể cho từng loại do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai là cơ quan Thường trực Giải thưởng cùng phối hợp các ban, ngành của tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện. Việc tổ chức giải thường là hoạt động nhằm thực thi quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các hoạt động bảo vệ môi trường địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường; ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai; và là cơ sở quan trọng để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Sở TN&MT tỉnh Lào Cai cho biết, tiếp nhận hồ sơ đến hết tháng 6 năm 2022 (qua địa chỉ Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm dịch vụ hành chính công) và tổng kết trao giải Quý IV năm 2022.

Nguồn: Cổng thông tin Bộ TN&MT

Ý kiến bạn đọc

tin nổi bật