Đồng xử lý chất thải (Co-processing)

Thứ 5, 01/07/2021, 15:13 GMT+7

Chất thải sinh hoạt, Chất thải công nghiệp thông thường, Chất thải nguy hại,... được tạo ra và tích lũy liên tục với số lượng rất lớn. Ở nhiều khu vực, chúng trở thành vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Với mục tiêu phát triển bền vững, mô hình kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng thay thế cho mô hình kinh tế tuyến tính trước đây - tức chỉ tập trung vào khai thác, sản xuất, sử dụng và thải bỏ. Với mô hình kinh tế tuần hoàn, một phần chất thải được đưa trở lại chu kỳ sản xuất bằng cách tái sử dụng, phục hồi, tái chế hoặc thu hồi năng lượng.

Đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng là một trong những phương pháp xử lý chất thải tối ưu hiện nay, thực hiện theo mô hình kinh tế tuần hoàn và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.


tin nổi bật