Bộ Tài nguyên Môi trường công bố danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì

Thứ 7, 30/03/2024, 06:56 GMT+7

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo công bố danh sách đợt đầu các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì đợt đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, công suất, bảo vệ môi trường…

Trên cơ sở đơn đề nghị, hồ sơ cung cấp của các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan; thực hiện quy định của Nghị định số 08/2022/NĐCP, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật.

Danh sách đơn vị tái chế sản phẩm bao bì

Hình ảnh minh hoạ

Theo danh sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường, những đơn vị tái chế đầu tiên được công bố 24 đơn vị. Một số đơn vị có đủ năng lực để thực hiện tái chế cho nhiều loại sản phẩm. Đối với tái chế bao bì, có 21 đơn vị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, công suất, bảo vệ môi trường. 7 đơn vị đủ năng lực tái chế ắc quy, pin; 3 đơn vị đủ năng lực tái chế dầu nhớt; 4 đơn vị đủ năng lực tái chế sản phẩm điện, điện tử theo Phụ lục thông báo số 86/TB-BTNMT ngày 20 tháng 02 năm 2024.

Theo TS. Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TNMT), Giám đốc Văn phòng Hội đồng EPR Quốc gia, việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì. Nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được công bố nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị định 08/2022/NĐ-CP tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế.

Khi lựa chọn, ký kết hợp đồng tái chế sản phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét, đánh giá năng lực, công nghệ, công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị tái chế tại thời điểm ký kết hợp đồng; không ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị tái chế khác bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường có nhu cầu được công bố thông tin về đơn vị mình thì gửi thông tin theo Thông báo số 185/TBBTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được công bố, ông Phan Tuấn Hùng cho biết thêm.

Trước đó, Bộ TN&MT đã ban hành Thông báo số 782/TB-BTNMT ngày 18/12/2023 về việc công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì; trong đó: 01 tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế ắc quy, pin, săm lốp, dầu nhớt, phương tiện giao thông (khu vực phía Bắc) và 01 tổ chức được ủy quyền thực hiện tái chế bao bì (khu vực phía Nam).

Danh sách đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì: Xem tại đây!

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ý kiến bạn đọc