1900 54 54 50
English

Vận Chuyển, xử lý rác công nghiệp

Ngoài loại chất thải có thể tận dụng, còn lại là những loại chất thải buộc phải xử lý. Tùy vào đặc tính của mỗi rác thải mà phân ra làm 2 loại: chất thải có chứa thành phần nguy hại và chất thải không chứa thành phần nguy hại (chất thải thông thường). Đa số các loại chất thải nguy hại đều có giá trị thương mại vì vậy đối với việc xử lý chất thải và đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý, nhà nước có quy định và chế tài chặc chẽ. 

xulychatthai
 

Á Châu là đơn vị có năng lực để cung cấp dịch vụ: xử lý chất thải nguy hại; xử lý chất thải công nghiệp; tiêu hủy hàng hóa không còn sử dụng.

Quy trình cung cấp dịch của Á Châu:

quytrinhxulyrac

Tại sao nên chọn Á Châu?

  • Á Châu có đầy đủ năng lực pháp lý trong việc xử lý chất thải: hợp tác với 03 đơn vị xử lý có uy tín trong lĩnh vực xử lý chất thải.
  • Hạn chế tối đa khối lượng chất thải phải xử lý.
  • Xử lý được hầu hết các loại chất thải; địa bàn được xử lý từ Duyên hải miền Trung đến miền Tây.
  • Đủ nhân sự và phương tiện vận chuyển: Đáp ứng các yêu cầu xử lý rác nhanh chóng.
  • Chính sách giá ổn định.
  • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: info@moitruongachau.com hoặc số điện thoại 1900 54 54 50 

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50