Từ khóa: Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

Như bản tin trước, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ TN&MT quy định: “chủ nguồn thải lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) ...

 
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) là báo cáo mà chủ nguồn thải phải nộp định kỳ hàng năm cho cơ quan quản lý, thể hiện trách nhiệm của chủ ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50