1900 54 54 50
English

Năm 2019, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tăng cường cho vay ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường (*)

Thứ năm, 21/03/2019, 10:52 GMT+7

Chiều ngày 15/3, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam làm việc với Ban lãnh đạo Quỹ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ trong năm 2019.

Thứ trưởng đề nghị Quỹ tập trung hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg).

_MG_4727_chon_resize

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho biết, trong năm 2019, Quỹ tiếp tục tăng cường hoạt động cho vay ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường, nhất là khi Văn phòng đại diện Quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh mới được khai trương sẽ tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động của Quỹ tại các tỉnh phía Nam.

Cùng với các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, ông Nguyễn Đức Thuận cũng báo cáo một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm mà Quỹ đang triển khai như xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg; kết thúc dự án đầu tư các trạm xử lý nước thải tập trung nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới;…

Ông Nguyễn Đức Thuận cũng cho biết, Quỹ đang tập trung xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ; trong đó, đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ, bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động đảm bảo an ninh tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, bổ sung một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật…

_MG_4726_chon_resize

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi lắng nghe ý kiến của Ban lãnh đạo Quỹ, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ của mình để đồng hành hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng cũng đề nghị Quỹ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để kết thúc dự án đầu tư các trạm xử lý nước thải tập trung với nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới theo quy định pháp luật;…

Đối với đề xuất sửa đổi, bổ sung hoạt động của Quỹ, Thứ trưởng cho rằng, việc nâng mức vốn điều lệ của Quỹ sẽ giúp đáp ứng nhu cầu cho vay ưu đãi thực hiện các dự án bảo vệ môi trường lớn, tiên tiến và hiện đại. Đồng thời, việc bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động đảm bảo an ninh tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng rất phù hợp với hoạt động của Quỹ và các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tập trung hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ; qua đó, nâng cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quỹ, tạo nền tảng phát triển Quỹ lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cao của xã hội.

_MG_4703_chon_resize

Toàn cảnh buổi làm việc

(*) Tiêu đề do Môi Trường Á Châu đặt lại

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50