1900 54 54 50
English

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thứ tư, 23/05/2018, 21:24 GMT+7

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

hsmt

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu quy định cơ sở sản xuất – kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại thì phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường. Vậy những đối tượng nào phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH.

Trừ trường hợp

+Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm;

+Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ;

+Cơ sở dầu khí ngoài biển.

(Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)

Đối với những đối tượng có phát sinh chất thải nguy hại nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại thì phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH lần đầu. (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)

Nếu còn vướng mắc về đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc các vấn đề liên quan, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ tổng đài 1900 54 54 50 hoặc để lại thông tin tại Khung hỗ trợ trực tuyến phía dưới website, Môi Trường Á Châu sẽ tư vấn đến Quý Doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất!

>>Tham khảo thêm: Tra cứu chi phí lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

---Môi Trường Á Châu---

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50