1900 54 54 50
English

Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (phần 3)

Thứ tư, 14/12/2016, 08:16 GMT+7

Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (phần 3)

Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (phần 3)

Như những bài tin trước, Công ty Môi Trường Á Châu tiếp tục giới thiệu tới Quý Doanh Nghiệp, Khách hàng và mọi cá nhân có quan tâm về phần tiếp theo: cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (NTCN)

Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải - Số 154/2016/NĐ-CP

Ban hành 16/11/2016, hiệu lực 01/01/2017 


PHẦN 3: CÁCH TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP (NTCN)


Trường hợp 1:  lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 20 m3/ngày đêm

Số phí cố định (f) phải nộp là: 1.500.000 đồng/năm

Trường hợp 2: lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20 m3/ngày đêm trở lên

Số phí phải nộp hàng quý được tính theo công thức sau: Fq = (f/4) + Cq

+ Fq là số phí phải nộp trong quý (đồng);

+ f = 1.500.000 đồng;

+ Cq là số phí biến đổi phải nộp trong quý.

Trong đó, C là phí biến đổi, tính theo biểu dưới đây:

Số TT

Thông số ô nhim tính phí

Mức phí (đng/kg)

1

Nhu cầu ô xy hóa học (COD)

2.000

2

Chất rắn lơ lửng (TSS)

2.400

3

Thủy ngân (Hg)

20.000.000

4

Chì (Pb)

1.000.000

5

Arsenic (As)

2.000.000

6

Cadmium (Cd)

2.000.000

Số phí biến đổi (C) được tính cho từng chất gây ô nhiễm theo công thức sau:

Số phí bảo vệ môi trường đối với NTCN phải nộp (đồng)

=

Tổng lượng nước thải thải ra (m3)

x

Hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong nước thải (mg/l)

x

10-3

x

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với NTCN của chất gây ô nhiễm thải ra môi trường (đng/kg)

§  Xác định lượng nước thải ra:

- Đối với các cơ sở có đồng hồ đo lượng nước thải, lượng nước thải ra được  xác định căn cứ vào số đo trên đồng hồ;

- Đối với các cơ sở không có đồng hồ đo lượng nước thải thì lượng nước thải được xác định dựa trên kết quả đo đạc thực tế của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc được tính bằng 80% lượng nước sử dụng hoặc thông tin trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo định kỳ hàng quý.

§  Xác định hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong nước thải: dựa theo kết quả phân tích chất lượng nước thải (kết quả đo đạc của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc kết quả kiểm tra, thanh tra gần nhất nhưng không quá 12 tháng tính đến thời điểm khai, nộp phí)

Trường hợp Quý vị có bất cứ đóng góp hay thắc mắc về Nghị định trên, vui lòng liên hệ:

 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV MÔI TRƯỜNG Á CHÂU

 Số 404 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP HCM

                     Hotline: 1900 54 54 50

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50