GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

Giấy phép xả nước thải là gì? Đối tượng nào phải xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước?
Mã bảo vệ : (*)