Quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang!

, 19/11/2022, 07:40 GMT+7

Ngày 31/8/2022, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Trong đó, quy định cụ thể về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang; trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân (kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa bàn) có hoạt động liên quan đến phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải được lưu chứa trong bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu giữ (thùng) riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết loại chất thải. Bao bì (túi), thiết bị lưu giữ (thùng) chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, không làm rò rỉ nước rỉ rác và có kích thước phù hợp với lượng chất thải, thời gian lưu giữ. 

- Bao bì (túi) phải được buộc kín, thiết bị lưu giữ (thùng) phải có nắp đậy kín để đảm bảo không phát tán mùi và có dán biển cảnh báo thông tin trên thân thùng.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bắt đầu từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày, ngoại trừ khu vực dân cư trên các đảo và một số khu vực có đặc thù riêng. 

thu gom chất thải sinh hoạt

Nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thu gom rác theo thời gian quy định

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, ban quản lý khu đô thị, ban quản lý chung cư, nhà cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các loại chất thải theo quy định nêu trên; tổ chức thu gom rác thải từ hộ gia đình, cá nhân và chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Đơn vị, cơ sở tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định. Đồng thời, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt sử dụng loa, chuông, kẻng hoặc hình thức thông báo khác để thông báo đến người dân biết. Thời gian tiến hành thu gom rác tại nhà các hộ dân bắt đầu từ 17 giờ và kết thúc lúc 21 giờ hàng ngày, ngoại trừ khu vực các đảo và một số khu vực có đặc thù riêng. Thời gian vận chuyển được quy định như sau:

- Đối với đường đô thị: Thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

- Đối với đường ngoài khu vực đô thị: Đơn vị, cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt xây dựng lộ trình đảm bảo tiến trình thu gom phù hợp.

Đối với các địa phương có tổ chức thu gom rác tự quản, đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt cần chủ động phối hợp với đơn vị thu gom vận chuyển CTRSH để thống nhất về thời gian thu gom và lộ trình vận chuyển, đảm bảo tiến trình thu gom. Các khung thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nêu trên không áp dụng đối với những ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước hoặc các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, bão lũ,…

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo quy định nêu trên và giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi công cộng; tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng do chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể phát động.

Đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định do UBND tỉnh ban hành và quy định hiện hành liên quan.

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải có lộ trình cụ thể, rõ ràng từng tuyến; các tuyến đường được quét dọn, thu gom sạch sẽ, không để rác vương vãi, tồn đọng; phối hợp với UBND các xã, phường thông báo rộng rãi giờ thu gom rác đến từng thôn, tổ dân phố để người dân được biết và thực hiện; thông báo chính quyền địa phương để xử lý đối với tình trạng người dân đổ rác bừa bãi, không đúng giờ quy định.

Đồng thời, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành việc đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc đổ rác thải, tập kết, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc để xảy ra tình trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dịch vụ công ích và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo đúng Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan./.

Nguồn: https://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/

Reviews