TP HCM: giá tối đa thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt tăng từ tháng 11/2018 theo quyết định mới

Friday, 26/10/2018, 09:02 GMT+7

thu_gom_rac_thYi_sinh_hoYt

Thu gom rác thải sinh hoạt tại phường Bến Nghé, Quận 1. (Nguồn: http://thanhuytphcm.vn/)

UBND TP vừa ban hành Quyết định 38/2018/QĐ – UBND quy định giá tối đa thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt. Theo lộ trình, người dân không chỉ trả tiền gom rác mà phải trả cả chi phí vận chuyển, xử lý.

Chiều 23/10, thông tin từ Văn phòng UBND TP cho biết: UBND TP vừa ban hành Quyết định 38/2018/QĐ - UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn bằng phương pháp thủ công là 364.000 đồng/tấn, tương đương 364 đồng/kg; thu gom tại nguồn bằng phương tiện cơ giới là 166.000 đồng/tấn, tương đương 166 đồng/kg. Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là 247.000 đồng/tấn, tương đương 247 đồng/kg.

Về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước là 475.000 đồng/tấn, tương đương 475 đồng/kg.

Theo UBND TP, mức giá này đã tách thuế giá trị gia tăng đầu vào và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra. UBND quận - huyện căn cứ vào mức giá chi tiết áp dụng cho các đối tượng trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các cấu phần của đơn giá chi tiết (tiền lương, định mức, giá nhiên liệu và các yếu tố khác trong xây dựng đơn giá), UBND quận - huyện chủ động điều chỉnh giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn quản lý cho phù hợp.

Lộ trình thực hiện cụ thể của TPHCM

gia_xu_ly_rac

(trích từ Quyết định 38/2018/QĐ – UBND)

Cụ thể theo Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh tính toán, mức giá tăng theo lượng rác thải trung bình của mỗi hộ dân thì mỗi tháng một hộ phải trả khoảng 138.000 đồng. Tuy nhiên, theo lộ trình thì trước mắt mỗi hộ sẽ phải đóng khoảng 48.000 đồng/tháng tiền thu gom rác.

Mức giá mới cao hơn gấp đôi so với quyết định hiện hành Số: 88/2008/QĐ-UBND, trong đó mỗi hộ gia đình chỉ đóng phí từ 10.000 đồng – 20.000 đồng, tùy theo mặt tiền đường hay trong hẻm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018.

Mời Quý vị xem đầy đủ nghị định tại đây

--Môi Trường Á Châu--

Other news :

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50