Chính sách về bảo mật và quyền riêng tư - Môi Trường Á Châu

Wednesday, 29/06/2022, 15:19 GMT+7

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với nền tảng của Môi Trường Á Châu, bao gồm website, ứng dụng, … được xây dựng, vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi Trường Á Châu (sau đây gọi tắt là “Môi Trường Á Châu”, MTAC” hoặc gọi chung là “chúng tôi”).

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người sử dụng trên các nền tảng do Môi Trường Á Châu xây dựng, vận hành và phát triển. Với Chính sách bảo mật thông tin sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và trách nhiệm với bên thứ ba trên ứng dụng/website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của người dùng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

Chính sách này được áp dụng khi người dùng thao tác tạo nền tảng của Môi Trường Á Châu, bao gồm: tải về, đăng nhập, sử dụng ứng dụng hoặc truy cập website www.moitruongachau.com,... tức là người dùng đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách này vì vậy khi sử dụng ứng dụng hoặc truy cập website, người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân theo các mục đích bên dưới phù hợp với pháp luật, và sau khi nhận được sự đồng ý của bạn nếu pháp luật có yêu cầu.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua các bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng cho một số mục đích nhất định như sau:

 • Để hỗ trợ việc bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc truy cập vào nền tảng.
 • Để quản trị và quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn khởi tạo với chúng tôi.
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
 • Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn trên nền tảng (bao gồm trên bất kỳ đánh giá, ý kiến phản hồi nào được đăng bởi bạn);
 • Để phản hồi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, dù trực tiếp hay thông qua các bên cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi;
 • Để thực hiện việc khảo sát, phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển, bao gồm:
 • Để hiểu hơn về trải nghiệm người dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ và nền tảng;
 • Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang trong nền tảng và tùy chỉnh chúng cho các người dùng;
 • Để xác định người dùng truy cập vào nền tảng;
 • Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; và phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Các mục đích pháp lý và vận hành
 • Để xác định danh tính của bạn liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;
 • Để so sánh thông tin, và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;
 • Để xử lý khiếu nại, phản hồi, thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải, tương tác trên nền tảng;
 • Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;
 • Để lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích vận hành, pháp lý hoặc kinh doanh;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật hoặc bất kỳ chính sách nào của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc thực hiện không đúng, dù liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • Để thực hiện việc kiểm tra thẩm định;
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định (bao gồm, nếu áp dụng, việc hiển thị tên, thông tin liên hệ và thông tin công ty của bạn), bao gồm bất kỳ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật nào, các yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với chúng tôi, liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết; và bất kỳ mục đích nào khác mà đã có được chấp thuận của bạn, tuân thủ với các nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành, bao gồm việc thông báo cho bạn tại thời điểm xin chấp thuận.
 • Trường hợp bạn là Khách Hàng và/hoặc bạn đã đăng nhập hoặc đăng ký với chúng tôi, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích khác như sau:
 • Xử lý yêu cầu giao dịch, mua bán sản phẩm/ dịch vụ mà bạn thao tác thông qua nền tảng;
 • Để cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông qua nền tảng, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho một bên thứ ba (ví dụ đối tác, nhà thầu của chúng tôi) hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan trong suốt quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn;
 • Để cập nhật cho bạn về tiến độ cung cấp sản phẩm, dịch vụ; tiến độ thanh toán; kết quả thực hiện dịch vụ; các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ;
 • Để tương tác và hỗ trợ khách hàng khi phát sinh vướng mắc, sự cố;
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán liên quan đến bạn, các chương trình xúc tiến mà bạn tham gia và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ do bạn sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán mà có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn, sẽ được chuyển cho các bên thứ ba như là các bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi.

Tiếp thị và quảng cáo

 • Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc những thông tin bạn đã yêu cầu từ chúng tôi;
 • Để gửi đến bạn các thông tin tiếp thị, ấn phẩm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để giúp chúng tôi thực hiện việc tiếp thị và quảng cáo;
  1. Các vấn đề khác
 • Để hiểu hơn về các Khách Hàng của chúng tôi; và
 • Để thực hiện các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên, mà sẽ được tiến hành tuân thủ với các nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật hiện hành, bao gồm cả việc thông báo và có được chấp thuận của bạn cho các mục đích ở trên.

Phạm vi thu thập thông tin

Dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Thông tin người dùng: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính;
 • Thông tin công ty: tên công ty, địa chỉ email/ số điện thoại công ty, mã số thuế, địa chỉ xuất hóa đơn, quy mô/công suất/ngành nghề/lĩnh vực hoạt động, ngày thành lập doanh nghiệp, thông tin người đại diện pháp luật và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh khác;
 • Địa chỉ thực hiện dịch vụ và/hoặc giao nhận hàng hóa;
 • Tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán, phương thức thanh toán;
 • Tải liệu đính kèm, hình ảnh, âm thanh hoặc video;
 • Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác;
 • Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với nền tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của bạn;

Cho từng, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm và tính năng phát triển trên nền tảng (ứng dụng, website,…) mà chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm một số thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng của chính người dùng hoặc đảm bảo sự liên hệ giữa Môi Trường Á Châu và người dùng được thông suốt, thuận tiện.

Cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu

 •  

Trong quá trình bạn sử dụng nền tảng và trong quá trình chúng tôi cung cấp các dịch vụ, chúng tôi có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp như sau:

 • Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi (bao gồm phiên bản trên điện thoại và trang web);
 • Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi;
 • Khi bạn đăng ký sử dụng, hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào trên nền tảng của chúng tôi;
 • Khi bạn thực hiện một giao dịch liên quan đến những sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng;
 • Khi bạn kích hoạt hoặc sử dụng bất kỳ chức năng liên quan đến thanh toán có sẵn trên nền tảng hoặc được cung cấp bởi bên cung cấp dịch vụ thứ ba;
 • Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên nền tảng hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ, tư vấn liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, tiện ích hỗ trợ khách hàng hoặc khi bạn tương tác trực tiếp với bộ phận CSKH của chúng tôi thông qua tổng đài;
 • Khi bạn cung cấp ý kiến, góp ý, khiếu nại;
 • Khi bạn đăng ký nhận các ấn phẩm hoặc sản phẩm tiếp thị của chúng tôi;
 • Khi bạn tham gia chương trình khuyến mại, ưu đãi, chiến dịch truyền thông hoặc khảo sát;
 • Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn trên nền tảng hoặc bằng hình thức khác tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook, Google, Zalo, hoặc Linkedin;

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các đại lý, bên cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ người nào khác cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho chúng tôi mà những đơn vị này thu thập thông tin cá nhân của bạn và/hoặc thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng hoặc với những người mà chúng tôi cộng tác, bao gồm nhưng không giới hạn các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, các nguồn dữ liệu của chính phủ, các bên cung cấp dịch vụ tài chính, các tổ chức tín dụng, các đối tác cung cấp dịch vụ giao hàng, đối tác thực hiện công tác thu gom – vận chuyển chất thải – quan trắc chất lượng môi trường – các công tác khác để cung cấp sản phẩm/dịch vụ, tiếp thị và các dịch vụ khác), các bên liên kết của chúng tôi.

Trong quá trình bạn sử dụng nền tảng và trong quá trình chúng tôi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đồng ý (dù là với chúng tôi, bên thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi) về việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho Môi Trường Á Châu cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi, và cho việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý bằng hình thức khác dữ liệu cá nhân đó theo chính sách bảo mật này.

Nếu bạn đăng ký trở thành một người dùng trên nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ mạng xã hội của bạn phù hợp với các chính sách của bên cung cấp dịch vụ đó và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

Bạn đồng ý chỉ gửi dữ liệu cá nhân chính xác và không gây nhầm lẫn và đồng ý cập nhật các thông tin này và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và thực hiện việc kiểm tra cần thiết để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như là một phần của quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật.

Đối với phạm vi thu thập thông tin đề cập tại chính sách này, người dùng tùy chọn việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc người dùng từ chối cung cấp một số thông tin sẽ ảnh hướng đến quyền lợi và việc bạn trải nghiệm và sử dụng sản phẩm/dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu của bạn trong thời hạn mà chúng tôi hoặc được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, hoặc có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng, hoặc có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập.

Hướng dẫn khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

 1.  

Bạn có thể thông báo về việc rút lại chấp thuận của bạn đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc bên dưới, tùy thuộc vào các điều kiện và/hoặc giới hạn được áp dụng bởi pháp luật hoặc quy định được áp dụng.

Xin lưu ý rằng nếu bạn thông báo rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và bằng cách thức như đã nêu ở trên hoặc thực hiện các quyền khác của bạn theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục cung ứng các tính năng, tiện ích của nền tảng mà chúng tôi đã giao kết với bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng không thể tiếp cận và cập nhật kịp thời các thông tin này.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị vào bất kỳ thời điểm nào tại phần cài đặt trong nền tãng của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký tại tài liệu tiếp thị điện tử.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 •  

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng:

 • Việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa;
 • Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào
 • Không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng nền tảng và/hoặc các dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, chia sẻ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc khác, vì một hoặc nhiều mục đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên mục đích. Các bên thứ ba như thế bao gồm:

 • Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
 • Đối tác, nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Các cơ quan quản lý có thẩm quyền;

Liên quan đến trang của bên thứ ba

 1.  

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn lưu giữ, sử dụng, chia sẻ theo như chính sách như trên tại nền tảng của chúng tôi.

 1.  

Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

Quy trình xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin tại mục bên dưới.

Đơn vị thu thập, quản lý thông tin khách hàng và thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi Trường Á Châu (MST: 0308295564) – 1C9 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Hotline: 1900 545450 – 033 8351122 | Góp ý, phản ánh CLDV: 033 9751122 – 0972 851122

Website: www.moitruongachau.com | Email: info@moitruongachau.com

VPĐD: Số 404 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM

Hiệu lực

Bản chính sách này cập nhật có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

Reviews