190 Doanh Nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh!

Wednesday, 02/11/2022, 09:36 GMT+7


Theo Quyết định số 2303/QĐ-BHXH ngày 13/9/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, có 190 Doanh Nghiệp (tại 51 tỉnh, thành phố) thực hiện xuất sắc chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong giai đoạn 2017-2021. Những Doanh nghiệp này đã được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, vì đã góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội đất nước.

Doanh nghiệp được tôn vinh

Nguồn: Tạp chí điện tử Bảo hiểm xã hội 

Reviews