Về việc thực hiện các quy định về lĩnh vực môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An

Thứ năm, 10/05/2018, 09:34 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển chức năng quản lý môi trường và sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An thông báo đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Kể từ ngày 20/4/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chuyển chức năng quản lý môi trường sang Sở Tài nguyên và Môi trường, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các thủ tục hành chính sau:

- Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Riêng đối với thủ tục Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện có khu công nghiệp, khu kinh tế giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đối với các báo cáo về lĩnh vực môi trường các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện theo thẩm quyền quy định.

3. Đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nội dung trên.

Thông tin cụ thể, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, số 01 đường Cách mạng tháng 8, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723 979298 để được hướng dẫn cụ thể.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An thông báo đến các doanh nghiệp biết để thực hiện ./.

>>Link gốc: Về việc thực hiện các quy định về lĩnh vực môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An

Nguồn: Vĩnh Thái (CVP)/Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50