1900 54 54 50
English

Về nhân sự

  • Xem nhân sự là điểm khác biệt, là yếu tố cốt lõi cho thành công của doanh nghiệp, vì vậy Á Châu thường xuyên nâng cao kỹ năng cho nhân viên; xây dựng văn hóa ứng xử trong và ngoài công ty. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn kiến thức trong nội bộ công ty để nâng cao kiến thức cho từng nhân viên, ngoài ra công ty cũng lập nguồn ngân sách để hỗ trợ nhân viên có điều kiện tham gia các khóa học, tập huấn từ bên ngoài. Á Châu cũng thường xuyên tổ chức các chương trình vui chơi để giúp nhân viên thư giản sau giờ làm và tăng sự đoàn kết trong nội bộ.
  • Nhân sự hiện tại của Á Châu là hơn 300 người. Trong đó khối văn phòng: 70 người, với các trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng; công nhân lao động lành nghề: 230 người, ngoài ra còn có lực lượng làm việc theo thời vụ. Với lực lượng như vậy, Chúng tôi đảm bảo cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất đến quý khách hàng.

nhansu1

nhansu2

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50