Ưu tiên số 1 của Bộ TN&MT là xây dựng văn bản pháp luật trong năm 2017

Thứ tư, 15/02/2017, 07:46 GMT+7

Ưu tiên số 1 của Bộ TN&MT là xây dựng văn bản pháp luật trong năm 2017

Ưu tiên số 1 của Bộ TN&MT là xây dựng văn bản pháp luật trong năm 2017

Chiều 9/2, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ.

Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật là ưu tiên số 1

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phải xác định công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2017 và đề nghị các đơn vị thực hiện tốt tiến độ và kế hoạch mà chúng ta đặt ra.

Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ theo dõi tiến độ, theo dõi cách thức tổ chức triển khai công việc để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất của công tác này trong năm nay.

“Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật là ưu tiên số 1, là chỉ số quan trọng trong đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của ngành TN&MT trong năm 2017. Làm tốt công tác này mới triển khai tốt các nhiệm vụ khác”, Bộ trưởng nói.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Theo đó, tổng số văn bản trong Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT là 72  văn bản gồm: 01 nghị định, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 65 Thông tư. Bộ TN&MT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này như:

Thứ nhất, hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và Bản đồ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Thứ hai, sửa đổi các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng các văn bản hướng dẫn các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai mới được ban hành cuối năm 2016, đầu năm 2017.

Thứ ba, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và tiếp tục hoàn thiện, trrình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nợ đọng từ các năm trước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ sẽ cùng các đơn vị xây dựng  kế hoạch sát sao để kiểm soát tốt việc xây dựng văn bản pháp luật sao cho đảm bảo chất lượng và tiến bộ. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan, ưu tiên tập trung nguồn lực cho xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Việt Hùng

(Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường )

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50