TP HCM: Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

Thứ sáu, 25/11/2016, 15:51 GMT+7

TP HCM: Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

TP HCM: Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

Theo Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương.

  • Tăng cường vệ sinh các tuyến kênh rạch hở, đảm bảo chức năng tiêu thoát nước;
  • Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao xen cài trong các khu dân cư và dọc các tuyến kênh rạch;
  • Xử lý đối với các trường hợp không đăng ký thu gom rác, xả rác thải bừa bãi;
  • Buộc các hộ dân sống dọc tuyến kênh rạch ký cam kết không xả rác xuống sông, kênh, rạch;
  • Đẩy mạnh công tác xử lý các hành vi lấn, chiếm lòng sông, hành lang bảo vệ kênh, rạch gây ách tắc dòng chảy;

Đối với các trường hợp chăn nuôi mới, chỉ chấp thuận phương án chăn nuôi theo mô hình công nghiệp, có hầm biogas đảm bảo hợp vệ sinh (hoặc mô hình vườn - ao - chuồng). Trước khi đầu tư phải có phương án xử lý môi trường, được cơ quan chuyên môn thẩm định và phê duyệt.

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

  • Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị sản xuất, kinh doanh có phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường nguồn nước, hướng đến kéo giảm và chấm dứt việc xả thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;
  • Thường xuyên giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
  • Kiểm tra việc BVMT, tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ngoài khu công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở ô nhiễm bụi, tiếng ồn nằm xen lẫn trong các khu dân cư...
  • Thực hiện quan trắc chất lượng nước ngầm tại các khu vực chịu ảnh hưởng từ các nguồn ô nhiễm; tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi thải chất thải, chôn lấp chất thải không đúng quy định; kiểm tra và xử lý các trường hợp khai thác nước ngầm không phép tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước sạch.

Về quản lý chất thải, Thành phố sẽ đẩy mạnh quản lý lực lượng thu gom rác dân lập và các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích các quận-huyện; kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm trung chuyển chất thải rắn; triển khai phương án đấu thầu công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố đến năm 2020. Kiểm tra, giám sát việc phân loại thu gom, lưu trữ chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

 

Theo Văn Phòng UBND Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50