Từ khóa: kê khai chứng từ chất thải nguy hại

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Khoản 8 Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại có quy định áp dụng đồng thời kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) điện tử ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50