Từ khóa: Hàng ngàn cơ sở y tế chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế đúng quy chuẩn

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 13.000 cơ sở y tế nhưng có tới gần 5.200 cơ sở chưa có hệ thống xử lý ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50