1900 54 54 50
English

Từ khóa: lĩnh vực môi trường

Tổng cộng tìm thấy 3 tin trong 1 trang

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT ngày 01/7/2020 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ...

 
Bản tin chia sẻ - giải đáp các tình huống về quy định pháp luật trong lĩnh vực môi trường.Chủ đề: Khai thác nước quá thời hạn trong giấy phép.

 
Theo Chương trình, Bộ sẽ xây dựng 07 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 65 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50