Từ khóa: cơ sở gây ô nhiễm

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Kiên quyết không cấp phép đầu tư xây dựng các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, không đảm bảo các yêu cầu về xử lý môi trường. Các dự án ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50