Từ khóa: ô nhiễm môi trường

Tổng cộng tìm thấy 5 tin trong 1 trang

Các chuyên gia cũng nhìn nhận, về lâu dài, công nghệ đốt rác phát điện là giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tốt nhất, tăng nguồn điện sạch cho ...

 
Trước những lo ngại tác động tiêu cực đến môi trường, UBND tỉnh Tiền Giang đã thu hồi dự án nhà máy giấy Đại Dương của Công ty TNHH nhà máy giấy Đại ...

 
Tính đến tháng 03/2018, cả nước có 283 khu công nghiệp đang hoạt động (có cơ sở đã đi vào hoạt động), trong đó có 228 khu công nghiệp đã hoàn thành việc ...

 
Theo Chương trình, Bộ sẽ xây dựng 07 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 65 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban ...

 
Kiên quyết không cấp phép đầu tư xây dựng các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, không đảm bảo các yêu cầu về xử lý môi trường. Các dự án ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50