1900 54 54 50
English

Từ khóa: ô nhiễm môi trường

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

Theo Chương trình, Bộ sẽ xây dựng 07 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 65 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban ...

 
Kiên quyết không cấp phép đầu tư xây dựng các dự án nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, không đảm bảo các yêu cầu về xử lý môi trường. Các dự án ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50