Từ khóa: công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Ngày 21/12, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo bàn về các giải pháp quản lý và mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hội thảo ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50