Từ khóa: quản lý chất thải rắn

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

Mục tiêu đến năm 2050, tất cả các loại CTR phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi ...

 
Sự gia tăng dân số cùng với phát triển kinh tế - xã hội đã đang làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng, đồng thời làm gia ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50