Từ khóa: “Zero waste to landfill – Vì một đô thị không chôn lấp rác”

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Ngày 18/11 vừa qua, chương trình thu gom rác công nghiệp miễn phí với thông điệp “Vì một đô thị không chôn lấp rác” lần đầu tiên được Môi Trường ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50