Từ khóa: Giấy phép xả nước thải

Tổng cộng tìm thấy 3 tin trong 1 trang

Căn cứ theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã nêu rõ các cá ...

 
Giấy phép xả nước thải có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đáp ứng một ...

 
Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản, ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50