Từ khóa: đánh giá tác động môi trường

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khoản 2 Điều ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50