Từ khóa: báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tổng cộng tìm thấy 3 tin trong 1 trang

Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), tuy nhiên trong một số trường hợp vẫn phải lập lại ĐTM.

 
Doanh nghiệp đã hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đã được phê duyệt. Ngoài việc thực hiện các yêu cầu của quyết định phê ...

 
Tiếp tục Phiên họp thứ 25, chiều 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50