Từ khóa: đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50