Từ khóa: chất thải nguy hại

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

Để hỗ trợ Doanh nghiệp chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về môi trường, yên tâm sản xuất, kinh doanh, Môi Trường ...

 
TP HCM 2016 -2020 : 100% chất thải nguy hại phải được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50