1900 54 54 50
English

Từ khóa: kế hoạch bảo vệ môi trường

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

Theo Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương.

 
UBND tỉnh Bến Tre đã có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong năm ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50