Từ khóa: luật hình sự môi trường

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Bộ luật Hình sự năm 2015 của Quốc hội đã chính thức thông báo lùi thời hạn áp dụng từ 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50