1900 54 54 50
English

Từ khóa: giấy phép xả nước thải

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

Hiện tại, hầu hết phương tiện thủy đều xả thẳng nước thải, nước dằn phương tiện ra môi trường, gây tác động xấu đến môi trường.

 
Căn cứ theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã nêu rõ các cá ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50