1900 54 54 50
English

Từ khóa: Đề án bảo vệ môi trường

Tổng cộng tìm thấy 3 tin trong 1 trang

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo về môi trường quy định lập phương án bảo vệ môi ...

 
Sở TN&MT tỉnh Bình Dương đã thông báo sau ngày 01/04/2018 sẽ tạm dừng tiếp nhận Đề án bảo vệ môi trường (ĐABVMT). Vậy, đối tượng nào không phải ...

 
Căn cứ Điều 22 – Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ngày 01/04/2018 là thời hạn cuối cùng để thực hiện hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường (chi tiết và đơn giản). ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50