1900 54 54 50
English

TIN TỨC

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc ...
Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu quy định cơ sở sản xuất – kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại thì phải đăng ký ...
Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản là một trong các hồ sơ môi trường quan trọng. Vì vậy, Môi Trường Á Châu nhận được rất nhiều các thắc mắc và câu ...
Mẫu đề án bảo vệ môi trường chi tiết được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ ...
Để đảm bảo trách nhiệm của doanh nghiệp trong giảm thiểu tác động xấu của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lên môi trường, Cơ quan quản lý ...
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (hay còn gọi là báo cáo kết quả quan trắc định kỳ theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT) là một loại báo cáo định kỳ, ...
Thời gian qua, Môi Trường Á Châu nhận được một số câu hỏi của các Doanh nghiệp với nội dung “Doanh nghiệp của tôi chuẩn bị lập báo cáo giám sát môi ...
Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới nhất (hay còn gọi báo cáo kết quả quan trắc định kỳ) được quy định tại Biểu A1, A2 Phụ lục V Thông tư ...
Báo cáo giám sát môi trường theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT gọi là báo cáo kết quả quan trắc, đây là loại hồ sơ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt ...
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết ngày 8/3/2018 tại Santiago, Chile (theo giờ Chile) bao gồm 11 quốc ...
Ủy ban châu Âu vừa quyết định kiện 6  nước gồm Pháp, Đức, Anh, Italy, Hungary và Rumani ra Tòa án Công lý châu Âu vì những nước này bị cho là đã không ...
Liên quan tới việc cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT đã và đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa dổi ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50