TIN TỨC

Tính đến tháng 03/2018, cả nước có 283 khu công nghiệp đang hoạt động (có cơ sở đã đi vào hoạt động), trong đó có 228 khu công nghiệp đã hoàn thành việc ...
Trước thực trạng rác thải, nhiều công nghệ mới xử lý rác thải đang được tỉnh nghiên cứu, trong đó có công nghệ điện rác WTE. WTE chuyển hóa các chất ...
Về vấn đề quản lý nước ngầm, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy ...
102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6%) trong lĩnh vực TN&MT đã được sửa đổi, trong đó bãi bỏ 77 điều kiện, sửa đổi 25 điều kiện; bãi bỏ, ...
Thời gian qua, trước áp lực của các hoạt động kinh tế - xã hội, có nhiều vấn đề môi trường đã xảy ra khiến nhân dân lo ngại. Thực trạng này xuất ...
Ban quản lý Khu công nghiệp (KCN) - Khu chế xuất (KCX) TPHCM (Hepza) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TPHCM triển khai chương trình phân loại ...
Chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ngày càng hoàn thiện với bộ Luật Bảo vệ môi trường ngày càng được bổ sung một cách đầy đủ ...
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân tại Hội thảo “Đầu tư xử lý chất thải nhựa Việt Nam, cơ hội và ...
Quy hoạch định hướng hệ thống quản lý chất thải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hướng đến hệ thống quản lý xanh, trên cơ ...
Trong tháng 9, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành các quyết định phê duyệt thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 40 doanh nghiệp được cấp giấy ...
Bộ TN&MT đang hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải và khí thải công nghiệp sản xuất thép theo hướng: Vừa đảm ...
Đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp ...
Hotline
Hotline:
1900 54 54 50