1900 54 54 50
English

Quy trình CCDV

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

 

qtr1
qtr2
qtr3
qtr4
qtr5
   Trước khi hợp tác

Liên hệ xác định nhu cầu - tình hình công tác quản lý môi trường tại cơ sở của khách hàng.
Môi Trường Á Châu khảo sát, rà soát - kiểm tra hồ sơ và tư vấn thực tế.
Chốt giải pháp từng nhóm dịch vụ khách hàng có nhu cầu qua email.

Ghi chú: Giải pháp phù hợp thực tế, đúng quy định pháp luật. Tiết kiệm chi phí, thời gian của doanh nghiệp.

 

   Trong quá trình hợp tác

Hướng dẫn các điều khoản hợp đồng, quy trình thực hiện dịch vụ hồ sơ.
Gửi hợp đồng mẫu qua email, zalo khách hàng sau 30 phút kể từ lúc xác nhận
Gửi email và liên hệ cập nhật các văn bản pháp luật về môi trường hiện hành.
Gửi email và liên hệ cập nhật chương trình - chính sách công ty hậu mãi dành cho khách hàng đang hợp tác.

Đối với dịch vụ cung cấp, căn cứ theo thỏa thuận hợp đồng:
Liên hệ thông báo về thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến.
Gửi mail, liên hệ hướng dẫn về chuẩn bị các hồ sơ liên quan thực hiện dịch vụ.
Thực hiện dịch vụ theo thời gian, nội dung đã thỏa thuận.
Liên hệ thông báo về sản phẩm dịch vụ sau khi hoàn tất - tư vấn điều chỉnh giải pháp phù hợp.
 
   Sau quá trình hợp tác
ong quá

Bộ phận giám sát chất lượng dịch vụ công ty: liên hệ ghi nhận về chất lượng dịch vụ cung cấp sau khi thực hiện.
Tư vấn giải pháp sau khi ghi nhận các góp ý từ khách hàng qua email.
Hướng dẫn các vấn đề môi trường khác mà khách hàng quan tâm trong suốt quá trình hợp tác
Tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ của khách hàng tạo các giá trị phát triển các bên.

 

Môi Trường Á Châu

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50