Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam: lãi suất vay chỉ còn 2,6%/năm

Thứ ba, 20/06/2017, 13:45 GMT+7

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam: lãi suất vay chỉ còn 2,6%/năm

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam: lãi suất vay chỉ còn 2,6%/năm

Từ ngày 01/01/2017, lãi suất cho vay ưu đãi các dự án đầu tư bảo vệ môi trường chỉ còn 2.6%/năm. Đây là một hỗ trợ tài chính quan trọng cho nhiều dự án cần nguồn đầu tư lớn.

 

Để thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường ở nước ta, năm 2002 Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam được thành lập, là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một trong các nhiệm vụ của Qũy Bảo vệ Môi trường Việt Nam là hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng rất lớn và nghiêm trọng.

Các hạng mục bảo vệ môi trường được cho vay với lãi suất ưu đãi như:

- Xử lý nước thải tập trung Khu/ Cụm công nghiệp;

- Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công xuất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu đô thị từ loại IV trở lên;

- Xử lý chất thải các nhà máy, bệnh viện, làng nghề;

- Xử lý rác thải sinh hoạt;

-Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải;

-Triển khai công nghệ sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng; sản xuất năng lượng tái tạo…

Hiện nay, các hạng mục này được Quỹ Bảo vệ Môi trường cho vay vốn theo quy định tại:

-Thông tư 03/2017/TT-BTNMT “Về hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam”;

-Quyết định 01/QĐ-HĐQL ngày 4/4/2017 về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2017;

-Quyết định 02/QĐ-HĐQL ngày 4/4/2017 về mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2017.

 Theo đó lãi suất cho vay ưu đãi từ năm 2017 đối với một số hạng mục bảo vệ môi trường từ 3,6%/năm giảm còn 2,6%/năm. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để thực hiện tốt các quy định môi trường ban hành.

-- Môi trường Á Châu --

TAG:

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50