Ngày 20/05/2017, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản chính thức có hiệu lực

Thứ sáu, 02/06/2017, 10:27 GMT+7

Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-chinh-thuc-co-hieu-luc

Xả nước thải ra môi trường phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, được quy định khắt khe trong các Nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước. Ảnh: USDA.

Theo đó, Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định về điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa; vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; vi phạm các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; vi phạm các quy định về lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các vi phạm khác trong quản lý tài nguyên nước được quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản được quy định cụ thể tại Chương III Nghị định này.

Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản không quy định tại Nghị định này thì được áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2017. Nghị định này thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

(trích dẫn và tham khảo: nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn)

Trong thời gian tới, Công ty Môi Trường Á Châu sẽ trích đăng những nội dung quan trọng liên quan đến công tác khai thác – sử dụng tài nguyên nước của Doanh Nghiệp và các hướng dẫn thực hiện nghị định, bao gồm khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt và xả nước thải ra nguồn tiếp nhận.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thực hiện hướng dẫn so sánh giữa nghị định 142/2013/NĐ-CP và 33/2017/NĐ-CP.

-  Công ty Môi Trường Á Châu  -

TAG:

Hotline
Hotline:
1900 54 54 50